Board logo

标题: 私搭乱建没人管 [打印本页]

作者: qwe11225    时间: 2018-03-28 13:51     标题: 私搭乱建没人管

老城2高胡同,弹花店私搭乱建,强行占人行道,顶风作案,到底有人管没?
作者: 规划局    时间: 2018-03-28 17:50     标题:

网友:
    您好!关于您反映的问题已转至相关科室,请您继续关注!
作者: 规划局    时间: 2018-03-29 15:22     标题:

网友您好:
      诉求人反映一事,我局监察大队执法人员到达现场调查为弹花店在自家门面房外加装卷帘门,根据城市管理条例,该情况属市政部门管理,但经我局监察队进行调明,双方已达成谅解。
欢迎光临 新安城事 (http://bbs.xinan.gov.cn:9091/) Powered by JspRun! 6.0.0